CrowsBengalTiger-photobyDahliaKatz-6319

CrowsBengalTiger-photobyDahliaKatz-6319

From l-r: Christopher Allen, Kristen Thomson, Andrew Chown-photo by Dahlia Katz